Nagrody w kategoriach wiekowych : 

9 lat – do 9 roku

11 lat – 10, 11 rok 

15 lat –  12,13,14,15 rok