Regulamin II Żeglarskiego Pucharu Żuław 2024

 

 

 1. PODZIAŁ JACHTÓW, ZGŁOSZENIA

 1. W regatach II Żeglarskiego Pucharu Żuław 2024 (ŻPŻ) jachty klasyfikowane będą w następujących klasach i grupach:

  1. Optimist z podziałem na grupy zaawansowania:

 • Szkółka Żeglarska (grupa „D”- debiutanci) – zawodnicy początkujący do 1 roku stażu żeglarskiego – grupa nie będzie miała klasyfikacji generalnej – tylko wyróżnienia wręczane na Gali Żeglarskiej, dla zawodników zajmujących miejsca 1-3 w kategorii dziewcząt i chłopców. Osoba zajmująca miejsca 1-3 na regatach w kolejnych musi wystartować w grupie C.

 • Zaawansowani (grupa „C”) – zawodnicy sprawnie żeglujący na trasie regatowej – grupa będzie miała klasyfikację generalną w kat. 9 lat dziewczęta i chłopcy, 11 lat dziewczęta, chłopcy oraz kategoria do 15 lat dziewczęta i chłopcy.

 1. Regatach przewidziany jest podział startujących w grupie „C” na kategorie wiekowe do 9 lat, do 11 lat i zawodnicy starsi do 15 lat.

 2. Organizatorzy poszczególnych regat mogą włączać do programu start innych klas nie zaliczanych do punktacji cyklu ŻPŻ (np. Mariner, Laser, Omega, Open, Korsarz).

 1. UCZESTNICTWO

Możliwości uczestnictwa w regatach II Żeglarskiego Pucharu Żuław w 2024 roku będą podporządkowane obowiązującym w Polsce ograniczeniom w związku z sytuacją epidemiczną. W przypadku konieczności dokonania zmian podyktowanych obostrzeniami epidemicznymi zostanie opublikowany aneks do niniejszego regulaminu.

 

 1. Załoga jest dopuszczona do startu w regatach na podstawie zgłoszenia do regat w czasie i miejscu określonym w Zawiadomieniu o Regatach.

 2. Przypisanie do klasy lub grupy zaawansowania nastąpi na podstawie wpisu sternika lub trenera w karcie zgłoszeniowej do regat.

 3. Warunkiem startu młodzieży poniżej 18 roku życia jest sprawowanie opieki przez trenera lub opiekuna wraz z zabezpieczeniem ratowniczym podczas regat.

 1. Wszystkie łodzie trenerskie muszą być zgłoszone do regat (akredytacja łodzi trenerskiej) i podporządkować się poleceniom Sędziego Głównego regat w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej.

 2. W przypadku wycofania się z wyścigu lub uczestnictwa w regatach sternik lub trener zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Komisji Regatowej.

 3. Skład załogi w trakcie regat nie może ulegać zmianie. W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, choroba) Komisja Regatowa może wyrazić zgodę na zmianę załoganta.

 1. PRZEPISY I REGULACJE

 1. II Żeglarski Puchar Żuław jest cyklem regat, zgodnie z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Ramowy program regat dwudniowych:

Piątek 19:00 – 20:00 – zgłoszenia internetowe,

Sobota 08:00-10:00 zgłoszenia, 11:00-16:00 wyścigi a po wyścigach poczęstunek, Niedziela 10:00-15:00 wyścigi, 16:00 – zakończenie regat.

 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia regat zgodnie z pierwotnie planowanym terminem w związku ze stanem epidemii, regaty zostaną przeniesione na termin rezerwowy lub zostaną odwołane.

 2. Dopuszcza się ujęcie w kalendarzu II ŻPŻ imprez towarzyszących nie wliczanych do klasyfikacji generalnej.

 3. Organizator zobowiązany jest do opublikowania Zawiadomienia o Regatach (ZoR) na minimum 2 tygodnie przed terminem imprezy (zalecane 4 tygodnie).

 4. Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi oraz niniejszym Regulaminem.

 5. Minimalna ilość w danej grupie startowej dla uznania ważności w regatach to 3 startujące łodzie, z których każda ukończyła co najmniej 1 wyścig.

 6. Załogi jachtów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zgłaszając się do regat sternik (lub opiekun nieletniego) zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie regat.

 7. Sternik jachtu jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie jachtu do regat, zgodność z obowiązującymi przepisami klasowymi oraz za jego wyposażenie w odpowiednie środki ratunkowe.

 8. Zaleca się ubezpieczenie sternika od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca się wykupienie w Polskim Związku Żeglarskim licencji zawodnika, sportowej lub amatorskiej.

 9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu, poniesione lub wyrządzone przez uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu regat.

 10. Kwalifikacja do grup zaawansowania w klasie Optimist następuje na podstawie wniosku trenera podczas wstępnego zgłoszenia do regat. Każdy trener może zgłosić do Komisji Regatowej wniosek o zmianę grupy z początkującej („D – Debiutanci”) na zaawansowaną („C”) przez zawodnika innego klubu w przypadku stwierdzenia, że poziom wyszkolenia zawodnika kwalifikuje go do grupy wyższej. Zmiana grup następuje za porozumieniem zainteresowanych stron od następnej imprezy cyklu regat. W przypadku braku porozumienia stron decyzja zostanie podjęta na zebraniu trenerów ekip. W grupie początkującej D – Debiutanci mogą startować zawodnicy w wieku do 10 lat włącznie. Zawodnicy, którzy ukończyli 11 rok muszą startować w grupie C – zaawansowanej.

Komentarz: Trenerzy podczas zgłaszania zawodników klasy Optimist do grup winni kierować się zasadą „Fair play”. Intencją podziału na grupy jest zapewnienie uczciwej konkurencji, dobrej zabawy i satysfakcji z udziału zgodnie z poziomem wyszkolenia. Zawodnicy kiedykolwiek sklasyfikowani w ŻPŻ lub ŻPK w gr. „C” lub w rankingu gr.B PSKO nie mogą startować w gr. „Debiutanci”. Również zawodnik, który wystartował w ubiegłorocznej edycji w gr. „D” musi być zgłoszony do gr. „C” aby być sklasyfikowanym w całym cyklu ŻPŻ lub ŻPK. Zawodnik zajmujący miejsca 1-3 na regatach w następnych musi wystartować w grupie C.

 

 1. KLASYFIKACJA CYKLU ŻPŻ

 1. W regatach zaliczanych do ŻPŻ prowadzona będzie klasyfikacja w klasie Optimist „C” z podziałem na kategorie wiekowe do 9 lat, do 11 lat i zawodnicy starsi do 15 lat.

 2. Za zajęte miejsce w regatach sternik jachtu sklasyfikowanego w danych regatach, będzie otrzymywał punkty wg zasady: 1 miejsce 1 pkt., 2 miejsce 2 pkt., 3 miejsce 3 pkt., itd… . Wygrywa zawodnik, który zdobędzie najmniejszą ilość pkt. Zawodnik, który nie ukończył ani jednego wyścigu uzyskuje maksymalna liczbę pkt +1 (do klasyfikacji generalnej).

 3. Do końcowej klasyfikacji I Żeglarskiego Pucharu Żuław 2024 i wyłonienia zwycięzców w każdej kategorii wiekowej, przyjmuje się sumę punktów uzyskanych przez sternika, w poszczególnych startach w regatach cyklu ŻPŻ 2024 z odrzuceniem najgorszego wyniku. W przypadku nie rozegrania regat z jakichkolwiek przyczyn ilość imprez liczonych do klasyfikacji cyklu będzie przebiegać według zasady: 4 rozegrane – 3 liczone, 3 rozegrane – 2 liczone, 2 rozegrane – 2 liczone, 1 rozegrane – 1 liczona.

 4. W przypadku remisów decyduje ilość lepszych miejsc. Gdy dalej nie przynosi to rozstrzygnięcia decyduje lepsze miejsce w ostatnich regatach cyklu dla danego remisu.

 5. Nie będzie klasyfikacji generalnej w grupie D – będą wyróżnienia dla zawodników.

 1. TYTUŁY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA CYKLU REGAT ŻPŻ

 1. Zwycięzca danej kategorii wiekowej, otrzymuje tytuł Mistrza II Żeglarskiego Pucharu Żuław, zdobywca drugiego miejsca – tytuł Wicemistrza II Żeglarskiego Pucharu Żuław, zdobywca trzeciego miejsca – tytuł Drugiego Wicemistrza II Żeglarskiego Pucharu Żuław.

 2. Nagroda w klasyfikacji klubów zostanie przyznana klubowi, który zgromadzi największą ilość punktów. Za każdego startującego i sklasyfikowanego zawodnika w konkurencjach młodzieżowych w każdych regatach cyklu ŻPŻ klubowi będzie przyznawany 1 pkt.

 3. Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 w kategori dziewcząt i chłopców w poszczególnych regatach grupy D otrzymają wyróżnienia.

 

Załącznik nr 1

 

Cedry Wielkie 16.04.2024

 

Kalendarz II Żeglarskiego Pucharu Żuław 2024

 

L.p.

Termin

Miejsce

Nazwa wydarzenia

Startujące klasy

Organizator

1.

Kwiecień 2024

 

Zapowiedź wydarzeń I ŻPŻ

 

zeglarski.info

2.

11-12

maj 2024

Marina Błotnik

Żeglarski Puchar Żuław Gminy  Cedry Wielkie

Optimist gr. „D” i

„C”, Mariner-19

PoZŻ, PFS, GKM,

Gmina Cedry Wielkie, ŻOKiS

3.

08-09

czerwiec 2024

Narodowe Centrum Żeglarstwa

Puchar Górek Zachodnich

Optimist gr. D i C

PoZŻ, PFS, KS AZS AWFiS Gdańsk

4.

20-21

lipiec

2024

Marina Suchacz

Puchar Jachtklubu Elbląg

Optimist gr. D i C, Laser Pico

Jachtklub Elbląg, Marina Suchacz

5.

17-18

sierpień 2024

Port Tolkmicko

Puchar UKS Tolkmicko

Optimist gr. D i C, ILCA4

UKS Tolkmicko, Miasto i Gmina Tolkmicko

6.

……..

……………

2024

Elbląg

Mała Gala Żeglarska Podsumowanie I ŻPŻ

Wszyscy

PFS, PoZŻ,

Jachtklub Elbląg

……………………..

Zestawienie regat klasyfikacji generalnej II ŻPŻ dla poszczególnych klas

 

 

Błotnik

Gdańsk

Suchacz

Tolkmicko

Optimist „C” do 9 lat

X

X

X

X

Optimist „C” do 11 lat

X

X

X

X

Optimist “C” OPEN

X

X

X

X